27 Listopada 2022 NiedzielaImieniny obchodzą: Damazy, Dominik, Leonard, Maksymilian, Oda, Stojgniew, Walery, Wirgiliusz

Get Adobe Flash player
  
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)

  Szukaj:
Szlaki turystyczne
PDF Drukuj Email

?cie?ka rowerowa Lipusz - Wdzydze Kiszewskie

Trasa przebiega przez miejscowo?ci Lipusz, P?ocice, Loryniec, Czarlina, Wdzydze Kiszewskie. Poza walorami przyrodniczymi ukazuje ciekawe elementy kulturowe i historyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.D?ugo?? trasy: 20 km

Lipuska Trasa Rowerowa

Trasa rowerowa bierze Lipusz- Muzeum- Diabelski Kamie?-Tuszkowska Matka-
Szklana Hut- Tuszkowy- ?luza- Jab?uszek- Skwierawy- Borowiec- Papiernia-Karpno-
Lipusz- Muzeum. Ukazuje elementy przyrodnicze i kulturowe. D?ugo?? trasy 31 km.

Opis rasy rowerowej

Trasa rowerowa:

Lipusz-Muzeum- Diabelski Kamie?- Tuszkowska Matka Szklana Huta Tuszkowy- ?luza- Jab?uszek- Skwierawy- Borowiec- Papiernia Karpno- Lipusz- Muzeum.

Przebieg i opis trasy:

Nale?y wyruszy? z Lipusza spod Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego szos? asfaltow? w kierunku miejscowo?ci Tuszkowy. Przeje?d?a si? pod wiaduktem kolejowym zbudowanym z ceg?y i granitu

Jad?c dalej asfaltow? drog? w kierunku Tuszkowy. Na obrze?ach Lipusza nale?y pokona? wysokie wzniesienie, z ktrego rozci?ga si? panorama na Lipusz i okolice.
Po przejechaniu
2 km (od Muzeum) przed le?niczwk? P?ociczno skr?camy w prawo na drog? gruntow?. Po 100 metrach skr?camy ponownie w prawo. Rosn? tam 3 d?by, b?d?ce pomnikami przyrody.
Doje?d?aj?c do skrzy?owania drg nale?y skr?ci? w lewo po ok. 1 kilometrze doje?d?a si? do pomnika przyrody jakim jest
Diabelski Kamie?. Le?y on 30 metrw od rogi, z lewej strony. Dalej trasa prowadzi przez las.
Po ok. 500m nale?y skr?ci? w prawo po przejechaniu dalszych 1000 m powinni?my trafi? na kolejny pomnik przyrody
Tuszkowskiej Matki.

Jad?c dalej drogami o r?nym stopniu przejezdno?ci docieramy do drogi asfaltowej Lipusz- Tuszkowy

Kierujemy si? drog? utwardzona kli?cem (t?ucze? granitowy o r?nej grubo?ci) do Szklanej Huty. Przy drodze wida? wielkie ja?owce.

Wje?d?aj?c do wsi Szklana Huta kierujemy si? w lewo drog? w d?. Zatrzymujemy si? po przejechaniu oko?o 100 metrw.

Wracaj?c do skrzy?owania. Przeje?d?amy przez nie prosto, mijaj?c nowe zabudowania i dzia?ki letniskowe

Nale?y jecha? prosto, wje?d?aj?c do lasu sosnowego. Jedziemy droga wzd?u? linii energetycznej do wsi Tuszkowy.

Wje?d?aj?c na szos? jedziemy ni? kilkana?cie kilometrw na skrzy?owaniu skr?camy w lewo do szko?y.

Spod szko?y kierujemy si? drog? asfaltowa i skr?camy w prawo

Przy kapliczce skr?camy w lewo kieruj?c si? do miejsko?ci ?luza. Jedziemy przez las miejscami wida? ??ki. Doje?d?amy do ?luzy.

Na skrzy?owaniu w ?luzie skr?camy w lewo i drog? w?rd pl i lasw jedziemy do Jab?uszka.

Wracamy z Jab?uszka t? sam? drog? do ?luzy i kierujemy si? prosto na Skwierawy.

Przeje?d?amy przez most nad Wda i jedziemy dalej przez las

Na rozstaju drg skr?camy w prawo za znakami kierunkowymi szlaku

Po przejechaniu przez nieczynna linie kolejow? Lipusz- Bytw wje?d?amy do Skwieraw.

Jedziemy droga gruntow? przez las. Docieramy do niewielkiego jeziora wytopiskowego tzw. Oczka polodowcowego o nazwie Piekie?ko.

Jad?c dalej napotykamy rzek? Wd? i kierujemy si? do Borowca doje?d?aj?c do mostu

Z Borowca kierujemy si? w lewo do Papierni

Po przejechaniu 1 km docieraj?c do zabudowa? przysi?ka Lubiszewo.

Jad?c dalej docieramy do drogi asfaltowej Lipusz- Sul?czyno.

Skr?camy w lewo zatrzymujemy si? przy mo?cie na Wdzie.

Jedziemy dalej drog? asfaltow? i skr?camy w prawo w piaszczyst? drog?

Trzymamy si? lewych odga??zie? i doje?d?amy do drogi gruntowej Lipusz- Gostomko

Skr?camy w prawo w kierunku Lipusza

Po przejechaniu ok. 1,5 km za le?niczwk? Karpno skr?camy w prawo.

Wracamy do drogi g?wnej i dalej kierujemy si? w stron? Lipusza.

Docieramy do Lipusza . jedziemy ul. Bohaterw, skr?camy w prawo w ul. M?y?sk?, docieramy do M?yna wodnego i skr?camy w lewo w ul. Wybickiego docieraj?c do Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego.

Opis trasy pieszej

Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego- Pomnik(ul. Majowskiego)- Dworek ?elewskich- przedszkole-?a?nia- Nadle?nictwo- ?yn Wodny-Szko?a- Wie?a ci?nie?- Parowozownia- Dworzec kolejowy- Bank Spldzileczy- Plebania- Ko?ci? katolicki.

Wycieczk? po Lipuszu rozpoczynamy spod dawnego ko?cio?a ewangelickiego, w ktrym obecnie mie?ci si? Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego. Znajduje si? ono u zbiegi ulic Wybickiego i Majkowskiego
Spod Muzeum udajemy si? w prawo ulic? Majkowskiego w kierunku wsi Tuszkowy. Mijamy wiadukt kolejowy, po przej?ciu 30 m docieramy do pomnika upami?tniaj?cego istnienie na okolicznych polach obozu jenieckiego z okresu II wojny ?w.
Wracamy do ko?cio?a- Muzeum. Na krzy?owaniu ulic Majkowskiego, Wybickiego i Lipowej, skr?camy w prawo w ul. Lipow?.
Po przej?ciu oko?o 30 metrw zatrzymujemy si? przy dworku- domu ?elewskich Dalej po lewej stronie ulicy znajduje si? pole biwakowe i przy
Wracamy do skrzy?owania i skr?camy w prawo w ulic? Pocztow? przecinaj?c? Wd?.
Przechodzimy przez most na Wdzie i na ko?cu ulicy, nieco z prawej widzimy budynek przedszkola. Znajdujemy si? na ul. Rogali
Od przedszkola idziemy w prawo po lewej stronie mijamy budynek by?ej ?a?ni robotniczej
Idziemy dalej ul. Rogali. Mijamy sklep spo?ywczy i o?rodek zdrowia na ko?cu ul. Skr?camy w prawo w ul. M?y?sk?. Mijamy GOKSiR
Id?c dalej mijamy sklep wielobran?owy i szko??. Za szko?? skr?camy w prawo w ul. Brzozow?. Po lewej stronie mijamy remiz? Ochotniczej Stra?y Po?arnej Lipusz
Idziemy alej? wysadzon? brzozami i docieramy do siedziby Nadle?nictwa Lipusz
Wracamy do ul. M?y?skiej i kierujemy si? w lewo udajemy si? do centrum Lipusza. Docieramy do drugiego z mostw na Wdzie. Za mostem znajduje si? m?yn wodny, po prawej stronie szeroka w tym miejscu Wda tworzy staw M?y?ski.
Za m?ynem skr?camy w prawo i po przej?ciu oko?o 100 m ul. Wybickiego docieramy do szko?y.
idziemy dalej ul. Wybickiego przy rozwidleniu drg po prawej stronie znajduje si? kolejny obiekt szkolny- sala gimnastyczna. Przy stadionie przy ul. Derdowskiego znajduje si? siedziba urz?du gminy Lipusz.
Skr?camy w lewo i kierujmy si? na Skwierawy, idziemy ul. Wyzwolenia i doceramy do przejazdu kolejowego
Idziemy lewo ulica rwnolegle do linii kolejowej wzd?u? ul. S?dzickiego i docieramy do Lipuskiego dworca kolejowego
Przy budynku dworca skr?camy w lewo i schodami schodzimy z chodnika, ktrym docieramy do ul. Wybickiego. Z lewej strony mijamy okaza?y budynek Banku Sp?dzielczego.
Skr?camy w prawo w ulic? Wybickiego i docieramy do budynku lipuskiej plebani. Tu? za ni? znajduje si? ko?ci? parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem ?wi?tego Micha Archanio?a w Lipuszu.
Pod??amy dalej ul. Wybickiego id?c dalej docieramy Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego gdzie rozpocz?li?my w?drwk?.

Poprawiony: sobota, 03 września 2011 22:30