27 Listopada 2022 NiedzielaImieniny obchodzą: Damazy, Dominik, Leonard, Maksymilian, Oda, Stojgniew, Walery, Wirgiliusz

Get Adobe Flash player
  
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)

  Szukaj:
Po?o?enie i charakterystyka
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Gmina Lipusz le?y w ?rodkowo-po?udniowej cz??ci wojewdztwa pomorskiego w powiecie ko?cierskim. To jedna z 7 gmin wiejskich powiatu ko?cierskiego. Gmina liczy 3556 mieszka?cw. W sk?ad gminy wchodzi 8 so?ectw: Ba?achy, Gostomko, Lipuska Huta, Lipusz (Siedziba gminy), P?ocice, Szklana Huta, ?luza, Tuszkowy. Powierzchnia gminy Lipusz wynosi 109,2 km, w tym u?ytki rolne stanowi? 23% a lasy 66%. Gmina stanowi 9,37% powierzchni powiatu.

Graniczy z nast?puj?cymi gminami:

-od p?nocy- z gminami Parchowo i Sul?czyno

-od wschodu- z gmin? Ko?cierzyna

-od po?udnia- z gmin? Dziemiany

-od zachodu- z gmin? Studzienice

Lipusz to go?cinna gmina kaszubska, otwarta dla turystw i inwestorw, dobrze skomunikowana z ca?ym regionem, z pi?knym le?nym krajobrazem, 600-letni? histori? oraz bogat? tradycj? Na terenie gminy krzy?uj? si? szalki komunikacyjne biegn?ce z Ko?cierzyny do Chojnic i Bytowa. Odleg?o?? od najbli?szego miasta Ko?cierzyny wynosi 15 km, natomiast do aglomeracji Trjmiejsk? ok. 80 km.