21 Września 2023 CzwartekImieniny obchodzą: Bożydar, Hipolit, Hipolita, Ifigenia, Jonasz, Laurenty, Mateusz, Mira

Get Adobe Flash player
  
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)

  Szukaj:
Jeziora i k?pieliska
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Jeziora gminy Lipusz

Jezioro Wieckie jest jeziorem rynnowym, jego powierzchnia wynosi oko?o 92 ha. Po?o?one jest na rwninie Charzykowskiej. ?rednia g??boko?? to oko?o 10 metrw. Wzd?u? jeziora prowadzi szlak kajakowy, gdy? przez zbiornik przep?ywa rzeka Wda. W pobli?u jeziora le?? miejscowo?ci Jab?uszek Du?y i ?luza. Przed wojn? na zachodnim brzegu jeziora przebiega?a granica Polsko-Niemiecka. Pod wzgl?dem w?dkarskim jezioro jest ciekawym ?owiskiem. W akwenie wyst?puj? szczupaki, okonie, w?gorze , p?ocie , liny , leszcze , wzdr?gi ,ukleje, karpie i kr?pie. Brzegi jeziora s? wysokie a dooko?a akwenu ro?nie las mieszany. Woda w jeziorze jest czysta.

Jezioro Lubiszewskie- jest to kolejne w Gminie Lipusz jezioro rynnowe przez, ktre przep?ywa rzeka Wda. Powierzchnia akwenu to 78.8 ha. ?rednia g??boko?? wynosi 5 m maksymalna 8,6m. Brzegi s? zalesione a? w 90% s? to g?wnie lasy sosnowe jednak?e bezpo?rednio przy jeziorze rosn? drzewa li?ciaste, g?wnie olchy. Szuwary (strefa ro?lin (makrofity) przybrze?nych, wyst?puj?cych w litoralu jezior i rzek) tworz? pas o szeroko?ci
5-6 metrw. Po wschodniej stronie wyst?puje k?pielisko.

Jezioro Wyrwno- Przep?ywaj?ce jezioro rynnowe, jego powierzchnia ca?kowita wynosi 51,91 ha. Po??czone jest z akwenem jezior Osty i Bielawy na p?nocnym skraju Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Jezioro Karpno- jego powierzchnia wynosi 37,8 ha, ?rednia g??boko?? natomiast 10,8 m a maksymalna 23,2m. Nad brzegiem znajduje pas drzew li?ciastych tj: olszy, wierzby, d?by i brzozy. Pozosta?? cze?? stanowi? drzewa iglaste g?wnie sosna. Na dnie przy uj?ciu i p?ywie ciekw wonnych rosn? takie ro?liny jak rogatek sztywny i ramienica krucha. Pozosta?a cze?? dna jest raczej piaszczysta. W okolicy jeziora Karpno znajduje si? wie? Nowe Karpno w pobli?u jeziora znajduj? si? dwie bazy harcerskie.

Jezioro P?ocice- Powierzchnia jeziora wynosi 0,204044 km , ?rednia g??boko?? jeziora to 0,8 m natomiast maksymalna 2,3 m.

Jezioro Gostomskie - przep?ywowe jezioro rynnowe na Pojezierzu Kaszubskim (powiat ko?cierski, wojewdztwo pomorskie). Przez jezioro przep?ywa rzeka Borowa ??cz?c akwen jeziora z po?o?onym na wschodzie jeziorem Borowym. Nad zachodnim brzegiem jeziora znajduje si? wie? kaszubska Gostomko.Wda- jest jedn? najd?u?szych rzek w Borach Tucholskich, jednocze?nie jednym z najwa?niejszych szlakw wodnych Pomorza. Nazwana kiedy? Czarn? Wod? z powodu jej ciemnobrunatnej barwy. Wda wyp?ywa z Jeziora Kr??no, przep?ywa przez jeziora Rwniny Charzykowskiej, lasy Borw Tucholskich i uchodzi do Wis?y w ?wieciu. Rzeka ma d?ugo?? 198km, a jej dorzecze wynosi 2325 km2. Szlak Wdy jest stosunkowo ?atwy o szybkim nurcie. Rzeka ma charakter nizinny. Stanowi ciekawy szlak kajakowy ze wzgl?du na sw? zmienno?? (od grskiego potoku do szerokiej leniwie p?yn?cej rzeki), malownicze zakola, cz?sto wysokie a miejscami urwiste zalesione brzegi oraz pi?kne prze?omy.