9 Maja 2021 NiedzielaImieniny obchodzą: Beatus, Bożydar, Grzegorz, Job, Karolina, Mikołaj

Get Adobe Flash player
  
 • Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)

  Szukaj:
K?pielisko nad jeziorem Skrzynki Du?e strzezone od 27 czerwca 2020 r.
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Informujemy, ?e od 27 czerwca 2020 r. (sobota) do 31 sierpnia 2020 r. k?pielisko nad jeziorem Skrzynki Du?e b?dzie strze?one przez ratownikw codziennie w godz. od 10:00 do 18:00

Bardzo prosimy o zastosowanie si? do zalece? na k?pielisku z uwagi na pandemi? koronowirusa.


 • ZACHOWAJ DYSTANS SPO?ECZNY I MIN. ODLEG?O?? OD OSB POSTRONNYCH

 • UNIKAJ ZAT?OCZONEJ PLA?Y /MIEJSC LUB ZGROMADZE? NA TERENIE K?PIELISKA

 • NALE?Y STOSOWA? ?RODKI OCHRONY ZGODNIE Z REGULAMINEM OBOWI?ZUJ?CEGO PRAWA.

 • ZALECA SI? SZCZEGLNIE STARANNE ZAS?ANIANIE UST I NOSA (Z U?YCIEM CHUSTECZKI) PODCZAS KASZLU I KICHANIA

 • NALE?Y KORZYSTA? Z W?ASNEGO SPRZ?TU TURYSTYCZNEGO, PRZYBORW TOALETOWYCH (KOCE,LE?AKI, R?CZNIKI, SPRZ?TU DO P?YWANIA I SPRZ?TU OCHRONNEGO)

 • ZALECA SI? SZCZEGLN? DBA?O?? O HIGIEN? R?K- CZ?STE MYCIA R?K WOD? I MYD?EM
  ORAZ ICH DEZYNFEKCJA PO SKORZYSTANIA Z TOALTETY, TAK?E PO KONTAKCIE Z WSZELKIMI POWIERZCHNIAMI / URZ?DZENIAMI PUBLICZNEGO U?YTKU

 • NALE?Y ZACHOWA? CZYSTO?? W OTOCZENIU, WYRZUCA? ODPADY DO W?A?CIWYCH POJEMNIKW, ZGODNIE Z ZASADAMI SEGREGACJI O ILE TO MO?LIWE

 • NIE NALE?Y KORZYSTA? Z K?PIELISKA W PRZYPADKU Z?EGO SAMOPOCZUCIA
  I PODWY?SZONEJ CIEP?OTY CIA?A, INFEKCJI ORAZ OBJAWW CHOROBOWYCH SUGERUJ?CYCH CHOROB? ZAKA?N?

Last Updated on Friday, 26 June 2020 13:46