K?pielisko nad jeziorem Skrzynki Du?e strzezone od 27 czerwca 2020 r. Print
There are no translations available.

Informujemy, ?e od 27 czerwca 2020 r. (sobota) do 31 sierpnia 2020 r. k?pielisko nad jeziorem Skrzynki Du?e b?dzie strze?one przez ratownikw codziennie w godz. od 10:00 do 18:00

Bardzo prosimy o zastosowanie si? do zalece? na k?pielisku z uwagi na pandemi? koronowirusa.


 • ZACHOWAJ DYSTANS SPO?ECZNY I MIN. ODLEG?O?? OD OSB POSTRONNYCH

 • UNIKAJ ZAT?OCZONEJ PLA?Y /MIEJSC LUB ZGROMADZE? NA TERENIE K?PIELISKA

 • NALE?Y STOSOWA? ?RODKI OCHRONY ZGODNIE Z REGULAMINEM OBOWI?ZUJ?CEGO PRAWA.

 • ZALECA SI? SZCZEGLNIE STARANNE ZAS?ANIANIE UST I NOSA (Z U?YCIEM CHUSTECZKI) PODCZAS KASZLU I KICHANIA

 • NALE?Y KORZYSTA? Z W?ASNEGO SPRZ?TU TURYSTYCZNEGO, PRZYBORW TOALETOWYCH (KOCE,LE?AKI, R?CZNIKI, SPRZ?TU DO P?YWANIA I SPRZ?TU OCHRONNEGO)

 • ZALECA SI? SZCZEGLN? DBA?O?? O HIGIEN? R?K- CZ?STE MYCIA R?K WOD? I MYD?EM
  ORAZ ICH DEZYNFEKCJA PO SKORZYSTANIA Z TOALTETY, TAK?E PO KONTAKCIE Z WSZELKIMI POWIERZCHNIAMI / URZ?DZENIAMI PUBLICZNEGO U?YTKU

 • NALE?Y ZACHOWA? CZYSTO?? W OTOCZENIU, WYRZUCA? ODPADY DO W?A?CIWYCH POJEMNIKW, ZGODNIE Z ZASADAMI SEGREGACJI O ILE TO MO?LIWE

 • NIE NALE?Y KORZYSTA? Z K?PIELISKA W PRZYPADKU Z?EGO SAMOPOCZUCIA
  I PODWY?SZONEJ CIEP?OTY CIA?A, INFEKCJI ORAZ OBJAWW CHOROBOWYCH SUGERUJ?CYCH CHOROB? ZAKA?N?

Last Updated on Friday, 26 June 2020 13:46