9 Maja 2021 NiedzielaImieniny obchodzą: Beatus, Bożydar, Grzegorz, Job, Karolina, Mikołaj

Get Adobe Flash player
  
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)

  Szukaj:
turystyka.lipusz.pl
Aplikacja BLISKO - Bezp?atny mobilny system powiadamiania i ostrzegania
PDF Print E-mail
There are no translations available.

WJT GMINY LIPUSZ ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z BEZP?ATNEGO MOBILNEGO SYSTEMU POWIADAMIANA I OSTRZEGANIA.

Z my?l? o polepszeniu komunikacji z mieszka?cami naszej gminy Urz?d Gminy w Lipuszu do??czy? do mobilnej komunikacji z mieszka?cami pn. BLISKO. Wystarczy pobra? na smartfona BEZP?ATN? aplikacj? BLISKO i wybra? w wyszukiwarce miejscowo?? Lipusz. Aplikacj? mo?na pobiera? ze sklepw internetowych z aplikacjami typu Google Play, App Store i Windows Store a tak?e poprzez stron? internetow? https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/06ac5c73/Gmina-Lipusz. Pobrana aplikacja umo?liwi dost?p do wiadomo?ci przesy?anych przez Urz?d Gminy w Lipuszu oraz GOKSiR. Po ?ci?gni?ciu aplikacji b?d? Pa?stwo otrzymywali powiadamia o nadej?ciu wiadomo?ci nades?anej w formie SMS.

Poprzez aplikacje b?dziemy informowa? Pa?stwa m.in. o:

- aktualnych sprawach dotycz?cych mieszka?cw
- zagro?eniach i niebezpiecze?stwach
- terminach op?at i podatkw lokalnych
- imprezach kulturowych i sportowych
- innych wa?nych wydarzeniach z terenu naszej gminy

Istnieje rwnie? mo?liwo?? otrzymywania SMS- w rejestruj?c si? przez formularz on-line https://www.sisms.pl/rejestracja/formularz/06ac5c73/krok-1

 
Zasmakuj w Sercu Kaszub
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Last Updated on Thursday, 03 August 2017 10:52
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 28