Szkoła Podstawowa w Tuszkowach

Tuszkowy

83-424 Lipusz

tel. 058 687 48 84


Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Tuszkowach jest Pani Cecylia Kropidłowska. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat i obejmuje klasy od pierwszej do szóstej. Szkoła prowadzi również oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich, do którego w wyjątkowych przypadkach mogą uczęszczać również dzieci 5-letnie.