Centrum Kształcenia w Lipuszu

Centrum Kształcenia w Lipuszu powstało w ramach projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległośc na terenach wiejskich" realizowanego przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społęcznego. Głównym celem projektu było utworzenie 256 centrów kształcenia na odległość na wsiach (średnio po 16 centrów w każdym z 16 województw na terenie całego kraju), a w rezultacie zapewnienie mieszkancom terenów wiejskich możliwości kształcenia ustawicznego w formie on-line. Tym samym projekt umożliwia uzupełnianie wykształcenia, poszerzanie wiedzy i kwalifikacji.

Poszerzanie wiedzy i kwalifikacji osób korzystających z zasobów centrów kształcenia może następować poprzez:

- korzystanie z oprogramowania wspomagającego kształcenie, tzw. biblioteczki multimedialnej - pakietu komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedii, słowników i atlasów,

- korzystanie ze stworzonej na potrzeby projektu platformy edukacyjnej,

- wyszukiwanie w sieci Internet interesujących danych, informacji, publikacji,

- uczestnictwo w cyklicznie organizowanych krótkich szkoleniach (forma klasyczna), min. z zakresu podstaw obsługi komputera, sposobów poruszania się na rynku pracy, a także uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Korzystającym z zasobów centrów kształcenia (beneficjentem ostatecznym) może być każdy mieszkaniec gminy wiejskiej, niezależnie od jego wieku, płci, poziomu wykształcenia i sytuacji zawodowej, zainteresowany zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy. Preferowaną grupą są jednak osoby w wieku ponadgimnazjalnym.


Centrum Kształcenia w Lipuszu

ul. Derdowskiego 7A

83-424 Lipusz

tel. 018 353 38 96

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku: 8.00 - 18.00

sobota: 9.00 - 12.00