Zespół Szkół w Lipuszu

ul. Derdowskiego 7A

83-424 Lipusz

tel. 058 687 46 32

fax. 058 687 45 69

zslipusz@wp.pl

Zespół Szkół w Lipuszu jest publiczną placówka oświatowo - wychowawczą.

Dyrektorem Zespołu Szkół w Lipuszu jest Pani Barbara Edel.

W skład zespołu szkół wchodzą:

- przedszkole,

- szkoła podstawowa,

- gimnazjum.