Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Nôdzeja"

ul. Lipowa 5

83-424 Lipusz

    Stowarzyszenie powstało w roku 1996 roku. Jest to organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych. Celem stowarzyszenia jest zrzeszanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji kompleksowej oraz wspieranie i popieranie inicjatyw gospodarczych osób niepełnosprawnych będących członkami stowarzyszenia.