Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Stolem"

Siedziba i biuro:

ul. Wybickiego 27

83-424 Lipusz

tel./fax. 058 680 05 70


Biuro czynne: pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00

Dyrektor biura: Robert Ebertowski

kom. 0 503 12 46 12

tel./fax. 058 680 05 70

biuro@lgdstolem.pl

http://www.lgdstolem.pl


Stowarzyszenie LGD Stolem jest zrzeszeniem majacym głównie na celu działanie na rzecz zrównowazonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej oraz realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez stowarzyszenie. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenu gmin: Lipusz, Kościerzyna, Nowa Karczma, Dziemiany, Karsin. Dla właściwego realizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalnośc również poza granicami kraju. Stowarzyszenie opiera swoją działalnośc na pracy społecznej członków.