Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz

ul. Młyńska 12 , 83-424 Lipusz

tel./fax. 058 687 45 77

e-mail: stowarzyszenie@lipusz.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz zostało utworzone w 2001 r., jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032779. Stowarzyszenie posiada 32 członków, Zarząd składa się z trzech osób: Prezes Zarządu: Piotr Gliszczyński, Wiceprezes Zarządu: Bartłomiej Kiedrowski, Skarbnik: Robert Ebertowski.