Jesteś w: Strona główna
 • OGŁOSZENIE - zmiana terminu

  dodano: 19 czerwca 2018,

  O G Ł O S Z E N I E             W ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipuszu   przedłuża się termin składania ofert do dnia 04.07.2018 r.  ...

  czytaj całość

 • LGD Stolem - WARSZTATY – GRANTY

  dodano: 18 czerwca 2018,

  LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz omówienia zasad i procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G. Warsztaty odbędą się w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) w siedzibie LGD Stolem (Lipusz, ul. Derdowskiego 7) o godz. 12.00. Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby fizyczne z terenu LGD mające ciekawe pomysły...

  czytaj całość

 • Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem ogłasza konkurs o powierzenie grantów

  dodano: 18 czerwca 2018,

  Ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem ogłasza konkurs o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 1.1.2: Wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie...

  czytaj całość

 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Lipusz ogłasza konkurs kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipuszu

  dodano: 18 czerwca 2018,

  Więcej informacji w załączniku

  czytaj całość

 • Dotacja dla OSP Lipusz z Funduszu Sprawiedliwości

  dodano: 15 czerwca 2018,

  Wójt Gminy Lipusz Mirosław Ebertowski podpisał umowę dotacji z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Lipusz. Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, który zasilany jest z kar za popełnianie przestępstw. Dotacja dla gminy wynosi 14 849,01 zł natomiast wkład własny gminy zaledwie 149,99 zł. Dla OSP Lipusz zakupiony zostanie sprzęt o wartości 15 tys. zł. Będą to defibrylator, 2 bosaki dielektryczne, przenośny zestaw...

  czytaj całość