Ochotnicza Straż Pożarna w Lipuszu

ul. Młyńska 12

83-424 Lipusz


Zarząd OSP Lipusz;


Prezes: Marek Chwarszczyński


Wiceprezes/Naczelnik: Paweł Skwierawski


Skarbnik: Wiesław Młyński


Gospodarz: Sebastian Narloch


Członek Zarządu: Zdzisław Kleinschmidt


Członek Zarządu: Mieczysław Rekowski


Członek Zarządu: Marcin Ebertowski


Członek Zarządu: Paweł Orzłowski

 

Członek Zarządu: Robert Gliszczyński