Zmiany w strukturze organów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną oraz zasady gospodarowania wodami

dodano: 17 stycznia 2018,

Starosta Kościerski informuje, że od 1 styczna 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( dz. U. z 2017 roku, poz. 1566), która zmienia dotychczasową strukturę organów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną oraz zasady gospodarowania wodami. W wyniku wejścia w życie  nowych regulacji powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które będzie właściwe m.in. w sprawach wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

         W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2018 roku wszystkie wnioski w sprawie: pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń wodnoprawnych, utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, legalizacji urządzeń wodnych, oraz nienależytego utrzymywania urządzeń wodnych, należy kierować do właściwych organów Wód Polskich lub do najbliższego biura Wód Polskich. Na terenie powiatu kościerskiego znajduje się siedziba Nadzoru Wodnego (podległego Zarządowi Zlewni w Tczewie), przy ulicy Przemysłowej 7.

Informacje o nowych procedurach, siedzibach organów oraz podziale zadań Wód Polskich znajdują się na stronie www.gdansk.rzgw.gov.pl Wskazana strona zawiera również treści poprzednika prawnego Wód Polskich. Z informacji umieszczonych w ww. zakładce wynika, ze wkrótce powstanie nowa strona internetowa. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.