ZAPROSZENIE - „PROGRAM SEKTOROWY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W TYM ANALIZA ZASOBÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

dodano: 25 kwietnia 2017,

ZAPROSZENIE

      W dniu 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Gminy Lipusz przy ul. Wybickiego 27, 83 – 424 Lipusz, odbędą się konsultacje społeczne dotyczące opracowania pod nazwą

„PROGRAM SEKTOROWY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W TYM ANALIZA ZASOBÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.