Uproszczenie procedur budowlanych - nawałnica

dodano: 10 października 2017,

          W związku z nawałnicami, które w ostatnim czasie przeszły nad terytorium Polski informujemy, że istnieje możliwość stosowania uproszczonych procedur budowlanych wynikających z przepisów ustawy z dnia  11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (dz. U. z 2016 r. poz.1067), zwanej dalej „ustawą”, w przypadku odbudowy, remontu i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub innego żywiołu.

 

Więcej informacji w załączniku