Termomodernizacja lipuskich szkół

dodano: 24 lipca 2017,

Wraz z początkiem wakacji rozpoczęła się termomodernizacja obiektów szkolnych gminy Lipusz, Zespołu Szkół w Lipuszu i Szkoły Podstawowej w Tuszkowach.

Inwestycja jest realizowana dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz” jest realizowany w partnerstwie z gminą Nowa Karczma. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 571 227,75 zł.

W zakresie termomodernizacji w ZS Lipusz docieplone zostanie skrzydło, w którym znajduje się gimnazjum, w pozostałej części budynku wymienione zostaną drewniane okna. Natomiast w Tuszkowach docieplone zostaną ściany i dach oraz zmodernizowana zostanie kotłownia i instalacja centralnego ogrzewania. Zaplanowane prace mają przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej obiektów gminnych oraz komfortu ich użytkowników.

Wartość prac termomodernizacyjnych po przetargu wynosi 790 tys. zł. Zakończenie prac planowane jest na koniec wakacji.