Pomoc poszkodowanym - Zestawienie potrzeb materiałowych

dodano: 24 sierpnia 2017,

          W związku z nawałnicą, która uszkodziła wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych na

terenie Gminy Lipusz zwracamy się do ludzi dobrej woli o udzielenie wsparcia. Oprócz wpłat, które

można przekazywać na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz (BS Starogard

Gdański Oddział w Lipuszu, Nr konta: 63 8340 0001 0201 0038 2000 0001) kolejnym sposobem

wsparcia  jest dobrowolne przekazywanie materiałów budowlanych. 


W załączniku  oraz na Facebooku Gminy Lipusz  znajduje się zestawienie potrzeb materiałowych