Pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty wskutek nawałnic w sierpniu br.

dodano: 8 września 2017,

Powstał Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego. Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów przyjętą 31 sierpnia br.

Program zakłada możliwość ubiegania się przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody o pomoc w formie:

1)  preferencyjnych kredytów,

2)  ulg w opłacaniu bieżących składek,

3)  odroczeń w płatnościach,

4) ulg w opłatach podatku rolnego i podatku od nieruchomości,

5) dotacji.

Dotacje będą przyznawane w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek poszkodowanego przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenta rolnego, złożony w terminie do dnia 30 września 2017 r.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu pomocy znajdują się na stronie MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI oraz w załączniku.