OGŁOSZENIE - zmiana terminu

dodano: 19 czerwca 2018,

O G Ł O S Z E N I E

 

 

        W ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipuszu   przedłuża się termin składania ofert do dnia 04.07.2018 r.

 

                                                                            Wójt

                                                                           /-/ Mirosław Ebertowski