Obsługa przez ZUS poszkodowanych osób ubezpieczonych z terenów objętych klęska

dodano: 11 września 2017,

ZUS oddział w Gdańsku jest otwarty na obsługę osób ubezpieczonych w ZUS , z terenów dotkniętych klęską. Osobom, które poniosły znaczne straty materialne, osobom przebywającym na zwolnieniach lekarskich , osobom kompletującym wnioski o emeryturę z ZUS lub inne świadczenia ZUS oferuje swoja pomoc w zakresie poradnictwa i obsługi.  W placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń, którzy udzielają informacji i pomocy w kompletowaniu i wypełnianiu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku . Z doradcą można tez rozmawiać telefonicznie lub umówić się osobiście.

Dla przedsiębiorców, którzy ponieśli znaczne straty, pomoc ZUS może dotyczyć :

1. Odroczenia terminu zapłaty składek bieżących.

2. Rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu składek.

3. Umorzenia należności z tytułu składek.

 

Nr telefonu oraz więcej informacji na powyższy temat znają Państwo w załączniku