Informacja o dofinansowaniu zadania "Zakup agregatu prądotwórczego"

dodano: 29 marca 2018,

Gmina Lipusz otrzymała wsparcie finansowe w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”.

Całkowity koszt zakupionego agregatu wyniósł 48 741,21 PLN.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 47 465 PLN, z czego pożyczka ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 37 970,00 PLN, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Udział środków Gminy Lipusz wynosi 9 495,00 PLN.

 

Zakupiony agregat prądotwórczy marki Fogo FDG 50IS stanowi rezerwowe źródło zaopatrzenia oczyszczalni ścieków w Lipuszu w energię elektryczną w sytuacjach awaryjnych wynikających z przerw w dostawie energii elektrycznej.

 

 

https://wfos.gdansk.pl/