Dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Lipusz

dodano: 27 marca 2018,

 Wójt Gminy Lipusz  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej  w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Lipusz. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają dokonać likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi biomasą, olejem opałowym, gazem, elektrycznie lub pompami ciepła. Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie do 35%. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy i stronie BIP Gminy Lipusz