ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD STOLEM W RAMACH EWALUACJI ON-GOING WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD STOLEM 2014-2020

dodano: 5 lutego 2018,

LGD STOLEM zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej opinii lokalnej społeczności z obszaru LGD Stolem w zakresie użyteczności działań LGD Stolem i dopasowaniu wsparcia Lokalnej Strategii Rozwoju do państwa potrzeb. Informacje zebrane w trakcie badania ankietowego posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w realizowanej LSR oraz funkcjonowaniu LGD. Ankieta dostępna będzie również na stronach  urzędów  gmin członkowskich. Ankietę należy wydrukować, wypełnić i wysłać jako scan lub drogą pocztową na dres LGD Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz lub  złożyć osobiście w biurze LGD Stolem czy też w urzędzie gminy członkowskiej.