• Konsultacje Programu Współpracy Gminy Lipusz z Organizacjami Pozarządowymi na 2017r.

  dodano: 12 października 2016,

  Uwagi i wnioski do programu można składać nie później niż 7 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej osobiście w Urzędzie Gminy Lipusz lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres ug@lipusz.pl lub poczty tradycyjnej z tym, że termin 7 dni kończy się siódmego dnia po uiszczeniu w BIP decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

  czytaj całość

 • Wojewoda Pomorski zawiadamia

  dodano: 30 września 2016,

  Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek z dnai 18.08.2016 r (data wpływu do organu 25.08.2016 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Tomasza Walczaka, została wydana przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 21 września 2016 r. decyzja nr WI-II.7840.1.258.229.2016.MH o udzieleniu pozwolenia budowę strategicznej iwestycji w zakresi sieci przemysłowych dla inwestycji: "Budowa dwutorowej napowietrznej...

  czytaj całość

 • ZAPROSZENIE

  dodano: 29 września 2016,

  ZAPROSZENIE   W dniu 03 października 2016 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Lipusz odbędą się konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  w ramach zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej CZĘŚĆ IV: przebudowa drogi w Lipuszu" realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn. „ Kościerska Strefa Aktywności Gospodarczej" realizowany w ramach...

  czytaj całość

 • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz

  dodano: 28 września 2016,

          Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz   Gmina Nowa Karczma i Gmina Lipusz przeprowadzą inwestycję zmierzającą do poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne, których celem będzie zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery oraz poprawa komfortu życia...

  czytaj całość

 • Nabór kandydatów na rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt

  dodano: 28 września 2016,

  Urząd Gminy Lipusz, w związku z wnioskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie w sprawie powołania Rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu informuje, że osoby zainteresowane powołaniem ich na rzeczoznawcę winny wystąpić do Wójta Gminy Lipusz ze stosowanym wnioskiem w terminie do dnia 07.10.2016 r.

  czytaj całość