• Wójt Gminy Lipusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony

  dodano: 22 marca 2017,

  Wójt Gminy Lipusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr geodezyjnym 654/3, położonej w obrębie geodezyjnym Lipuska Huta   Więcej informacji w załączniku

  czytaj całość

 • CIĄG DALSZY ZAŁACZNIKÓW DO PONIŻSZEGO OGŁOSZENIA

  dodano: 22 marca 2017,

  czytaj całość

 • OGŁOSZENIE

  dodano: 22 marca 2017,

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla pięciu dokumentów strategicznych i sektorowych opracowanych w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”   Działając na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

  czytaj całość

 • Projekt Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju

  dodano: 21 marca 2017,

  Projekt Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju numerze: POWR.02.18.00-00-0033/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i 15 Partnerów Gminę Czarna Woda, Gminę Trąbki Wielkie, Gminę...

  czytaj całość

 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

  dodano: 14 marca 2017,

  Wójt Gminy Lipusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej nr geodezyjnym 1530 , położonej w obrębie geodezyjnym Lipusz   Więcej informacji w załączniku  

  czytaj całość