• „Przedszkole dobry start – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz”

  dodano: 13 lutego 2017,

  Wnioskodawca: Gmina Lipusz Podmiot realizujący projekt: Zespół Szkół w Lipuszu realizują projekt pn.:   „Przedszkole dobry start – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz”   Celem projektu jest:  upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz Planowane efekty: 1.      Zwiększenie liczby trwałych miejsc wychowania przedszkolnego 2.     ...

  czytaj całość

 • Wójt Gminy Lipusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony

  dodano: 31 stycznia 2017,

  Wójt Gminy Lipusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki usługowej, oznaczonej nr geodezyjnym 564, położonej w obrębie geodezyjnym Śluza Więcej informacji w załączniku

  czytaj całość

 • Wójt Gminy Lipusz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

  dodano: 31 stycznia 2017,

  Wójt Gminy Lipusz ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki letniskowej, oznaczonej nr geodezyjnym 565, położonej w obrębie geodezyjnym Śluza Więcej informacji w załączniku

  czytaj całość

 • Projekt pt.:”Szlakiem nauki”

  dodano: 31 stycznia 2017,

  Nazwa projektu: Szlakiem naukiNumer projektu: RPPM.03.02.01-22-0152/15Krótki opis projektu, jego cele i efekty:Projekt pt.:”Szlakiem nauki” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Lipusz a firmą Mały Inżynier w okresie IX.2016–VIII.2018. Wartość projektu: 892 987,50zł, w tym wkład własny:44 649,38(5%) pochodzący ze środków JST. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Lipusz oraz...

  czytaj całość

 • Ogłoszenie dot. wydania opinii o projekcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipusz"

  dodano: 19 stycznia 2017,

  OGŁOSZENIE              Na podstawie art. 11a ust.7 pkt 2) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2013 r., poz. 856) Wójt Gminy Lipusz informuje, iż organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy mogą w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 10 lutego 2017 r.) wydać opinie o projekcie...

  czytaj całość