• BEZWGLĘDNY ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU

  dodano: 3 kwietnia 2017,

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie przypomina, iż nadal obowiązuje bezwględny zakaz wypuszczania drobiu na zewnątrz budynków, w których jest utrzymywany.   Więcej informacji w załaczniku

  czytaj całość

 • Projekt dla bezrobotnych

  dodano: 31 marca 2017,

  Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach rozpoczęły realizację projektu „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” realizowanym w ramach Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata...

  czytaj całość

 • Wójt Gminy Lipusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony

  dodano: 22 marca 2017,

  Wójt Gminy Lipusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr geodezyjnym 654/3, położonej w obrębie geodezyjnym Lipuska Huta   Więcej informacji w załączniku

  czytaj całość

 • CIĄG DALSZY ZAŁACZNIKÓW DO PONIŻSZEGO OGŁOSZENIA

  dodano: 22 marca 2017,

  czytaj całość

 • OGŁOSZENIE

  dodano: 22 marca 2017,

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla pięciu dokumentów strategicznych i sektorowych opracowanych w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”   Działając na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

  czytaj całość