• Informacja dla rolników

  dodano: 22 czerwca 2018,

  Wójt Gminy Lipusz informuje rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych suszą. Wyżej wymienione wnioski należy składać do dnia 06 lipca br. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipusz. Informacje można uzyskać w pok. nr 10     (1 piętro Urzędu Gminy Lipusz).

  czytaj całość

 • Nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców - SPOTKANIA INFORMACYJNE

  dodano: 22 czerwca 2018,

  Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację operacji polegającej na podejmowaniu lub rozwoju działalności gospodarczej w ramach środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Spotkania odbędą się: ·         3 lipca 2018 r. godzina 10:00-14:00 –...

  czytaj całość

 • OGŁOSZENIE - zmiana terminu

  dodano: 19 czerwca 2018,

  O G Ł O S Z E N I E             W ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipuszu   przedłuża się termin składania ofert do dnia 04.07.2018 r.  ...

  czytaj całość

 • LGD Stolem - WARSZTATY – GRANTY

  dodano: 18 czerwca 2018,

  LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz omówienia zasad i procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G. Warsztaty odbędą się w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) w siedzibie LGD Stolem (Lipusz, ul. Derdowskiego 7) o godz. 12.00. Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby fizyczne z terenu LGD mające ciekawe pomysły...

  czytaj całość

 • Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem ogłasza konkurs o powierzenie grantów

  dodano: 18 czerwca 2018,

  Ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem ogłasza konkurs o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 1.1.2: Wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie...

  czytaj całość