Jesteś w: Strona główna
 • Stop pożarom traw

  dodano: 10 kwietnia 2017,

  W Polsce w 2016 roku odnotowano 126 228 pożarów, wśród których były 36 442 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 29% wszystkich pożarów w Polsce.Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z...

  czytaj całość

 • Wójt Gminy Lipisz ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2017 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy

  dodano: 7 kwietnia 2017,

  Wójt Gminy Lipusz Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2016r. Dz.U.  poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXIX/142//2016 Rady Gminy Lipusz z dnia 27 października  2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lipusz z  Organizacjami Pozarządowymi na 2017r.,  ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia  realizacji zadań publicznych w 2017 r. organizacjom pozarządowym oraz...

  czytaj całość

 • BEZWGLĘDNY ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU

  dodano: 3 kwietnia 2017,

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie przypomina, iż nadal obowiązuje bezwględny zakaz wypuszczania drobiu na zewnątrz budynków, w których jest utrzymywany.   Więcej informacji w załaczniku

  czytaj całość

 • Projekt dla bezrobotnych

  dodano: 31 marca 2017,

  Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach rozpoczęły realizację projektu „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” realizowanym w ramach Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata...

  czytaj całość

 • Wójt Gminy Lipusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony

  dodano: 22 marca 2017,

  Wójt Gminy Lipusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr geodezyjnym 654/3, położonej w obrębie geodezyjnym Lipuska Huta   Więcej informacji w załączniku

  czytaj całość